Prosjektledelse videoer

I forbindelse med undervisning ved Handelshøyskolen BI har jeg laget et antall videoer som er publisert på Youtube.

Prosjektfakta
Prosjektdefinisjoner
Prosjekter og endeavour
Prosjekters popularitet
Prosjektfagets omfang
Prosjektfagets historie
Katastrofeprosjekter
Gjennomføringsmodeller
Prosjekt, Program og Portefølje
Prosjekttyper
Time/Cost/Scope
Fra behov til kravspesifikasjon
The Triple Bottom Line
Nåverdiberegninger
Prosjektrisiko
Prosjektets mandat
Estimering og reserver
Prosjektnedbrytingstrukturer
PSO-begrepet
Planleggingsprinsipper
Interessentbegrepet
Interessentanalyse
Flerdimensjonale suksesskriterier
Gevinstrealisering
Gevinstrealiseringsplan
Milepæler
Milepælplaner
Nettverksplanlegging (1)
Nettverksplanlegging (2)
Avhengigheter
GANTT Planlegging
PERT Planlegging
Ressursplanlegging
Crashing/Forsering
Organiseringsprinsipper og roller i prosjekt
Intern prosjektorganisering
Ekstern prosjektorganisering
Team og teamutvikling
Prosjektkontor
POSt begrepet
Prosjektleders kompass og 6-boxmodellen
Prosjektlederrollen
Situasjonsbestemt ledelse
Konflikter i prosjekter
Fallgruver og suksessfaktorer
Usikkerhet i prosjekter
Usikkerhetsanalyse
Monte Carlo Simulering
Leverandørvurdering
Kontrakter og entrepriseformer
Målpriskontrakter
Prosjektstyringsbegrepet
Styringsfaktorene
Prosjektoppfølging
Endringsstyring
Prosjektstyringsregimet og Styringssløyfen
Prosjektmøter
EV Management Lykkebo (1)
EV Management Lykkebo (2)
EV Management Lykkebo (3)
EV Management Lykkebo (4)
Prosjektmodenhet
Kompetanseoverføring
Fallgruver kompetanseoverføring
Prosjektavslutning
Prosjektoppgave i Prosjektledelse
Prosjektoppgave fallgruver