Bedriftsinternt kurs i prosjektledelse og prosjektarbeid

BEDRIFTSINTERNT KURS I PROSJEKTLEDELSE – PROSJEKTARBEID, TO SAMMENHENGENDE DAGER – INNTIL 25 DELTAKERE

Målgruppe

 • Målgruppen er alle som skal arbeide med prosjekter. Oppdragsgivere, prosjektledere, sentrale prosjektmedarbeidere.

Mål og hensikt

Kurset har som mål å dyktiggjøre deltakerne i arbeidet med å tilrette for prosjekter, følge opp prosjekter og lede prosjekter, herunder gi dem:

 • Bakgrunnskunnskap om prosjektarbeid, eksempler, problemstillinger, fallgruver, generell prosjektteori, organisering av prosjekter.
 • Øvelse i arbeid med aktuelle prosjekter, herunder prosjektvalg, arbeid med mandat og mål, prosjektplanlegging og grunnlag for prosjektgjennomføring.
 • Kunnskap om risikovurdering og -analyse av prosjektplaner og ressursestimater.
 • Forståelse for og kunnskap om nødvendige regler og rutiner i prosjektarbeidet, spesielt ledelse og oppfølging – og forhold omkring motivasjon og samarbeid innen prosjekter.

Administrative forhold

 • Kurset gjennomføres over to tilliggende dager, og koster Kr. 52.800,-. Dette inkluderer nødvendige møter og bearbeiding fra vår side på forhånd og underveis. Det inkluderer nødvendig kursmateriell, tilpassing og opptrykk av kursdokumentasjon og kursbevis. Det inkluderer også eventuelle reisekostnader innenfor Trondheimsregionen eller Osloregionen.
 • Kurset bygges på ett eller flere relevante prosjekteksempel fra bedriften.   Samarbeid om utvelgelse og tilrettelegging av slike inngår i prisen.

Program

To dagers arbeid med prosjekt som fag, og med planlegging og tilrettelegging av eget prosjekt. Kurset varer fra 0900 til 1700 første dag og fra 0800-1600 andre dag.

 • (Dag 1) 0900-0915  Presentasjon og program, mål og organisering.

 • (Dag 1) 0915-0930  Gjennomgang av oppvarmingsspørsmål som deltakerne har bearbeidet på forhånd.

 • (Dag 1) 0930-1030  Prosjekt, Faser i prosjekt, Forprosjekt. Roller og ansvar, Arbeidsordning, Organisering.

 • (Dag 1) 1030-1200  Gjennomgang av Case, Mandat, Mål, Analyse.

 • (Dag 1) 1300-1700  Milepælplan – case, milepæler, resultatløp, tidsfrister.

 • (Dag 2) 0800-0930  Risikovurdering, hva kan gå galt, hva vil gå galt, hvordan møter vi det.

 • (Dag 2) 0930-1100  Aktivitetsplanlegging, tids- og ressursestimering, aktivitetskart

 • (Dag 2) 1200-1400  Aktivitetsplan/aktivitetskart for en – to milepæler, ansvarstildeling og tidsestimering.

 • (Dag 2) 1400-1430  Prosjektoppfølging, rapportering, sanksjoner, ansvar.
 • (Dag 2) 1430-1500  Prosjektkultur, prosjekter i forskjellige organisasjoner, prosjektivitet.

 • (Dag 2) 1500-1600  Samarbeid, prosjektgrupper, resultater, supergrupper, konsensusbygging.