Alle tiurers far

Tiurjakt er vanskelig, de store er gamle og slu.  Letter som regel bak ei rotvelte eller bak en bakketopp.  Det er blitt mange bomturer etter hvert i jakten på de store – det er vel mest røy og ungtiur som blir skutt.

Denne tiuren veide over fem kilo – og gikk i bakken 05.12.99. Stedet var Andrå-berget øst for Storsjøen i Rendalen.  

Det var kaldt og sporsnø, knitret når en gikk.  Vi hadde mange blindstander, og fulgte mange tiurspor som endte med merker etter vinger i snøen.  

Mio hadde mot kvelden en nydelig stand langt oppe i en bratt fjellside.  Da jeg kom opp på siden av han, fløy tiuren ut fra midten av et grantre – og skulle utfor bakken.  Den fikk 42 gram blyhaggel i brystkassen på 15 meter hold, og gikk i bakken så tørrkvisten spratt.