Opplegg for prosjektstøtte til bedrifter

Consensus Training AS tilbyr å levere ”Prosjektstøtte” til Kunden. Leveransen går ut på å bistå Kunden sitt arbeid med prosjekter, eksempelvis:

  • bistå i arbeidet med rutiner og retningslinjer for prosjektarbeid
  • bistå ved valg, prioritering og initiering av prosjekter
  • bistå ved etablering og planlegging av prosjekter
  • bistå ved oppfølging og styring av prosjekter
  • bistå ved avslutning og evaluering av prosjekter
  • bistå ved opplæring og fagseminarer om prosjektarbeid
  • holde kurs i prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektarbeid.

Det oppnevnes en kontaktperson som regnes som oppdragsgivere hos Kunden og som koordinerer all virksomhet under denne avtalen. Det lages en tentativ årsplan som regulerer arbeidet innenfor avtalen.

Rammeavtalen inngås for 2 år fra juli 2012 med mulighet for Kunden for opsjon på forlengelse av rammeavtale for 1 + 1 år, i h.h.t. rammeavtalens eksisterende betingelser.

Tore Aalberg arbeider i avtaleperioden gjennomsnittlig to dager hvert kvartal med oppgaver som ovenfor beskrevet for Kunden.

Arbeidet kan gjennomføres hos Kunden, i møter eller fra eget kontor etter hva som er hensiktsmessig. Det tilkommer ikke reise, telefon eller andre ekstrautgifter innenfor Trondheimsregionen eller Osloregionen

Tjenesten leveres til en fast kvartalspris på Kr. 22.000,- pluss merverdiavgift. Beløpet faktureres etterskuddsvis for hvert kvartal, med 30 dager betalingstid. Dette tilsvarer en dagspris på Kr. 11.000,- pluss merverdiavgift.

Det kan avtales å levere tjenester ut over den avtalte rammen. Disse tjenestene kan være innenfor samme område eller tilliggende områder som for eksempel lederutvikling. Timepris for slike tilleggstjenester er 1.500,- pluss merverdiavgift.

Consensus Training AS ble etablert 01.03.89 av Dag Spilde og Tore Aalberg, som begge tidligere arbeidet i Norsk Data AS.  Forretningsideen var/er å utvikle og markedsføre rådgivningstjenester med fokus på konsensusbygging.  I starten var Norsk Data AS viktigste kunde.  Senere har selskapet hatt oppdrag for en rekke store og små  kunder i privat og offentlig virksomhet.  Dag Spilde trakk seg ut av selskapet i 1997 for å begynne som avdelingsleder i Posten SDS.

Consensus Training AS eies og ledes i dag av Tore Aalberg, og produserer omlag to årsverk.  Frittstående konsulenter blir innleid for forskjellige oppdrag.   Hovedvirksomheten er  innenfor fagområdet prosjektarbeid, der vi har vært innleid som prosjektledere/prosjektkonsulenter for små og store prosjekter innen IT, logistikk, organisasjonsutvikling og andre områder. Vi har også arbeidet mye med totalkvalitet og utvikling av kurs/opplæringstjenester.

Consensus Training holder kurs i prosjektstyring i samarbeid med Handelshøyskolen BI og andre utdanningsinstitusjoner.    I tillegg holder vi egne kurs,  eksempelvis  bedriftsinterne kurs i målrettet prosjektstyring, og i tilrettelegging og gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Consensus Training AS har opphavsrettighetene til MAP-IT konseptet, som består av verktøy og teknikker for kreativt arbeid i grupper.  En måte å målrette og strukturere arbeidet på.   Ønsket om å utvikle dette konseptet var hovedgrunnen til etablering av selskapet.

Revisjon utføres av BDO.  Selskapets organisasjonsnummer er NO 951 167 142 MVA.