Prosjektledelse

Prosjektledelse, prosjektarbeid, prosjektstyringssystemer og undervisning i prosjektfaget hat vært hovedfokus for Consensus Training AS og Tore Aalberg siden selskapet ble etablert. I delmenyene finnes både litt om våre tilbud innen prosjektfaget og generell informasjon om prosjektfaget.

Det er mye interessant og nyttig å finne på nettet om prosjektledelse: