Tore Aalberg

Født 25. september 1953 i Trondheim, og har flyttet hjem igjen sommeren 2003. Er gift med Unni Aasen Aalberg, og bor på Væretrøa i Trondheim med utsikt over fjorden. Har to barn:  Elise Benedicte Aalberg, født 1981 og Torgeir Aalberg, født 1984. Har ett barnebarn Ida Elise som er født 27. april 2010.

Utdanning som befal i Hæren, Krigsskolen for Hæren 1976-79. Tilleggseksamener i matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo 1978. Systemererutdanning FAD 1982-83. Studier i organisasjon og ledelse ved Høyskolen på Lillehammer 1997-1999.

Utdanning og forskjellige lederoppgaver i forsvaret fra 1972 til 1983, i Halden, Elverum, Steinkjer, Harstad, Porsanger og i Oslo.  Arbeidet i Norsk Data AS 1983-89 som prosjektleder, avdelingsleder og spesialkonsulent med kvalitetsforbedring.   Daglig leder  i Consensus Training AS siden 01.03.89.

Medlem i AFSM (The Association for Services Management),  NFP (Norsk Forening for Prosjektledelse) og  i IOOF -International Order of Odd Fellows, avdeling Odd Fellow losje 92 Romerike.

Har vært prosjektleder for en rekke prosjekter, og arbeider som rådgiver for oppbygging av prosjektledelsessystemer og med prosjektstøtte. Underviser i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI og andre høyskoler.

Mine fritidsinteresser er småviltjakt med  min fuglehund Hera, er opptatt av laksefiske og annet friluftsliv. Unni og jeg har hytter på Båvasshaugen i Leksvik kommune og ved Movatnet som ligger i Levanger kommune.

Ajourført CV for Tore Aalberg finnes her: 120110, CV Tore Aalberg