Eksamen og alvor

Mange stressede kursdeltakere som møter sin skjebne i disse dager, gjennom skriftlig eksamen og gjennom arbeid med prosjektoppgaver. Smil og tenk positivt, det går som regel bedre enn du tror. Dessuten er karakterer ikke på langt nær så viktig i forhold til jobb senere som skolen vil ha det til….    Lykke til alle sammen.stressed

«Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende. Slike stimuli er ofte ubehagelige og kalles stressor. Stressorer kan variere i omfang, fra naturkatastrofer og voldtekt til trivielle dagligdagse hendelser som å sitte fast i trafikken eller holde en tale for et publikum. Kortvarig stress har vist å ha positiv effekt på helsen, mens langvarig stress har vist å kunne ha negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse.«