IMG_0881Bergkulpen

Sommeren er snart slutt, men det er fortsatt fine dager i hagen for mor og datter. Enya er nå akkurat åtte uker. Laksesesongen går mot slutten, og undervisningsåret har begynt igjen. Har holdt kurs i Haugesund mandag-tirsdag, og nettsamlinger mandag-tirsdag-onsdag kveld.

Eksamen og alvor

Mange stressede kursdeltakere som møter sin skjebne i disse dager, gjennom skriftlig eksamen og gjennom arbeid med prosjektoppgaver. Smil og tenk positivt, det går som regel bedre enn du tror. Dessuten er karakterer ikke på langt nær så viktig i forhold til jobb senere som skolen vil ha det til….    Lykke til alle sammen.stressed

«Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende. Slike stimuli er ofte ubehagelige og kalles stressor. Stressorer kan variere i omfang, fra naturkatastrofer og voldtekt til trivielle dagligdagse hendelser som å sitte fast i trafikken eller holde en tale for et publikum. Kortvarig stress har vist å ha positiv effekt på helsen, mens langvarig stress har vist å kunne ha negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse.«

Slutt på sommeren

Det er vel slutt på sommeren for de fleste nå, i alle fall begynner de forskjellige studier og arbeidsoppgaver for oss som underviser i denne uka. Etter en lang sommer med mye fritid og friluftsliv skal det bli godt å få bryne seg igjen. Jeg ser fram til å bli kjent med nye kursdeltakere og studenter.

Siste store fisken i år ble en innlandsørret på 3,4 kilo fra et fjerntliggende og hemmelig vann på Nordkalotten. Det er enda en kveld igjen med laksesesong, men svært stille i Stjørdalselva.

 

Tight lines.