Eksamen og alvor

Mange stressede kursdeltakere som møter sin skjebne i disse dager, gjennom skriftlig eksamen og gjennom arbeid med prosjektoppgaver. Smil og tenk positivt, det går som regel bedre enn du tror. Dessuten er karakterer ikke på langt nær så viktig i forhold til jobb senere som skolen vil ha det til….    Lykke til alle sammen.stressed

«Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende. Slike stimuli er ofte ubehagelige og kalles stressor. Stressorer kan variere i omfang, fra naturkatastrofer og voldtekt til trivielle dagligdagse hendelser som å sitte fast i trafikken eller holde en tale for et publikum. Kortvarig stress har vist å ha positiv effekt på helsen, mens langvarig stress har vist å kunne ha negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse.«

Slutt på sommeren

Det er vel slutt på sommeren for de fleste nå, i alle fall begynner de forskjellige studier og arbeidsoppgaver for oss som underviser i denne uka. Etter en lang sommer med mye fritid og friluftsliv skal det bli godt å få bryne seg igjen. Jeg ser fram til å bli kjent med nye kursdeltakere og studenter.

Siste store fisken i år ble en innlandsørret på 3,4 kilo fra et fjerntliggende og hemmelig vann på Nordkalotten. Det er enda en kveld igjen med laksesesong, men svært stille i Stjørdalselva.

 

Tight lines.

Laksesesongen så langt har vært ganske stri

Med snøbyger de første dagene, iskaldt vann i elvene og treg laks. Det er kommet på land fem stykker så langt, en i Stjørdalselva og fire i Forra. Den største er på 10,6 kilo.

Eksamensinnspurt og oppgaveinnlevering på BI

De fleste kurs og programmer nærmer seg innspurt, mange skal levere sine oppgaver neste uke eller uken etter, og mange skal opp til eksamen på samme tid. Jeg ønsker alle mine studenter og kursdeltakere lykke til i sin sjebnestund.

Tre siste eksamensråd og ett oppgaveråd:

  • Ikke kladd, eller kladd på innleveringspapir.
  • Ikke snuble i oppgaveteksten, les nøyyyye.
  • Ikke bruk all tiden på det stoffet du ikke kan eller de oppgavene du ikke greier å løse.
  • Bacheloroppgaven; konklusjonen må starte med en repetisjon av problemstillingen, og besvare denne «to the point».

🙂 Tore.