Bedriftsinternt kurs for prosjekter som er i oppstartsfasen

BEDRIFTSINTERNT KURS I PROSJEKTARBEID FOR PROSJEKT I OPPSTARTSFASEN, TRE DAGER – INNTIL 10 DELTAKERE

Målgruppe

  • Kurset passer spesielt godt for et prosjektteam som er i oppstartsfasen, og for andre i organisasjonen som har relasjoner til prosjektet i denne fasen.

Mål og hensikt

Kurset har som mål å dyktiggjøre deltakerne i arbeidet med å tilrette for prosjekter, følge opp prosjekter og lede prosjekter, herunder gi dem:

  • Bakgrunnskunnskap om prosjektarbeid, eksempler, problemstillinger, fallgruver, generell prosjektteori, organisering av prosjekter.
  • Øvelse i arbeid med aktuelle prosjekter, herunder prosjektvalg, arbeid med mandat og mål, prosjektplanlegging og grunnlag for prosjektgjennomføring.
  • Kunnskap om risikovurdering og -analyse av prosjektplaner og ressursestimater.
  • Forståelse for og kunnskap om nødvendige regler og rutiner i prosjektarbeidet, spesielt ledelse og oppfølging – og forhold omkring motivasjon og samarbeid innen prosjekter.
  • Utgangspunktet for kurset er den konkrete prosjektoppgaven, som et resultat av kurset skal det foreligge komplette planer og rutiner for gjennomføringen.

Program

Tre dagers arbeid med prosjekt som fag, og med planlegging og tilrettelegging av eget prosjekt. Kurset varer fra 0900 til 1700 første dag og fra 0800-1600 andre og tredje dag.  Tredje dag kan med fordel gjennomføres en uke eller to seinere enn de to første.

Program dag 1

0800-0900    Presentasjon og program, Hva er et «Prosjekt», Faser i prosjekt, Forprosjekt.

0900-1000    Roller og ansvar, arbeidsordning i prosjektet.

1000-1100    Mandat, Mål, Analyse.

1145-1300    Risikovurdering, hva kan gå galt, hva vil gå galt, hvordan møter vi det.

1300-1600    Milepælplan, milepæler, resultatløp, tidsfrister, tidsestimering.

Program dag 2

0800 – 1100    Milepælplan, ansvarskart, kvalitetsvurdering

1145 – 1600    Aktivitetsplanlegging, tids- og ressursestimering, aktivitetskart

Program dag 3

0800-1000    Kvalitetssikring – milepælplan. Gjennomgang av formuleringer, sammenhenger, kontroll av ansvar ihht sjekkliste.

1000-1100    Aktivitetsplanlegging kontra milepælplanlegging – planleggingsnivåer i prosjektarbeidet.

1145-1400    Arbeid med å lage aktivitetsplan/aktivitetskart for en – to milepæler, herunder ansvarstildeling og tidsestimering.

1400-1500    Prosjektoppfølging, rapportering, sanksjoner, ansvar.

1500-1600    Samarbeid i prosjekt, hva kjennetegner prosjektgrupper som oppnår resultat, supergrupper, konsensusbygging.

Administrative forhold

  • Kurset gjennomføres over tre tilliggende dager, og koster Kr. 74.680,-. Dette inkluderer nødvendige møter og bearbeiding fra vår side på forhånd og underveis. Det inkluderer nødvendig kursmateriell, tilpassing og opptrykk av kursdokumentasjon og kursbevis. Det inkluderer også eventuelle reisekostnader innenfor Trondheimsregionen eller Osloregionen.  Inntil 12 deltakere.
  • Samarbeid om utvelgelse og tilrettelegging av prosjektcase inngår i prisen.