Map-IT konseptet

Consensus Training AS har siden etableringen arbeidet med teknikker for samarbeid. Vårt konsulentarbeid innenfor undervisning, kvalitetssikring, prosjektledelse og IT-rådgiving har stadig brakt oss opp i situasjoner der det er nødvendig å strukturere samarbeidet med andre. Vi har erfart at det er mye å hente i det å effektivisere møter og samhandlinger i de fleste organisasjoner og miljø. For oss er begrepet konsensus sentralt. En tilstand av omforent enighet, der alle opplever å ha fått sagt sitt og påvirket resultatet, er viktig for så mange forskjellige arbeidsoppgaver.

3M har gjennom mange år produsert og markedsført «Post-IT» lapper i forskjellige størrelser og utforming – med og uten teksting. Produktene har vært brukt innenfor mange forskjellige områder, de fleste har møtt dem som huskelapper, beskjeder el, det finnes vel få kontorarbeidsplasser uten et visst utvalg. Senere har konkurrerende produsenter markedsført tilsvarende produkter.  Vi fant ut at Post-IT lappene var fortreffelige også i gruppearbeidsprosesser, og fikk laget lapper etter våre ønsker av 3M. Det fortreffelige sett fra vårt synspunkt er det ombrukbare limet som gjør det mulig å henge lapper overalt (med unntak av malt strie). Grunnen til at vi måtte spesiallage lapper var størrelsen, vi hadde behov helt opp til A-4 og A-3 størrelse.  En kan også bruke vanlige ark i forskjellige størrelser, sammen med maskeringstape som lar seg løsne og feste igjen. Imidlertid gir dette ekstra plunder og heft i forhold til bruk av «Post-IT» ark.

Begrepet «MAP-IT» er ment å bety «kartlegg det» og skal også spille på bruk av «Post-IT» i slike prosesser. MAP-IT konseptet er mønsterbeskyttet.  Consensus Training AS gjennomfører kurs i bruk av MAP-IT teknikker, og markedsfører læremateriell for bruk. Det finnes også for salg en komplett «koffert» med lærebok og alt materiell en trenger for å komme i gang.  Det finnes teknikker for møteledelse, undervisningssituasjoner, prosjektarbeid, problemløsning med mer.

 En forenklet manual for MAP-IT finnes her.