Kvalitetssirkler som arbeidsform

Kvalitetssirkler er en internasjonal betegnelse på en liten gruppe mennesker fra samme arbeidsområde som møtes regelmessig for å ta opp og løse problemer og fjerne plunder og heft i sin egen arbeidssituasjon. Begrepet kommer opprinnelig fra Japan, og har eksistert siden 1962.  I Norge har arbeid i kvalitetssirkler bredt seg siden 1979. Deltakerne må gis opplæring og forutsetninger for arbeidet.  Ledelsen må stå bak etableringen, og være villig til å ta i bruk det som kvalitetssirklene kommer fram til.Deltakerne kan oppnå økt innflytelse på sitt eget arbeidsområde, opplæring og egenutvikling, bedre innsikt og forståelse av arbeidet og produktene, større muligheter for å bruke egne evner og anlegg, mer interessant arbeidssituasjon.

Bedriften kan oppnå at produktiviteten blir bedre, kostnadene for riktig kvalitet blir lavere, og innstillingen til arbeidet endres i positiv retning.  Sirkelaktiviteten gir økt lønnsomhet og bedre kvalifiserte medarbeidere.

Følgende gjennomføringsprinsipper gjelder:  Det arbeides i faste grupper.  Alle deltakerne fra samme arbeidsområde.  Korte regelmessige møter 1-2 timer 4-2 ganger pr måned.  Opplæring i problemløsning og bruk av hjelpemidler gis.  Sirkelen velger selv sine arbeidsoppgaver.  Problemer skal ikke påpekes – de skal løses.  Løsningsforslag gjennomarbeides teknisk og kostnadsmessig.