Consensus Training AS

Consensus Training AS ble etablert 01.03.89 av Dag Spilde og Tore Aalberg, som begge tidligere arbeidet i Norsk Data AS.  Forretningsideen var/er å utvikle og markedsføre rådgivningstjenester med fokus på konsensusbygging.  I starten var Norsk Data AS viktigste kunde.  Senere har selskapet hatt oppdrag for en rekke store og små  kunder i privat og offentlig virksomhet.  Dag Spilde trakk seg ut av selskapet i 1997 for å begynne som avdelingsleder i Posten SDS.

Consensus Training AS eies og ledes i dag av Tore Aalberg, og produserer omlag to årsverk.  Frittstående konsulenter blir innleid for forskjellige oppdrag.

Hovedvirksomheten er  innenfor fagområdet prosjektarbeid, der vi har vært innleid som prosjektledere/prosjektkonsulenter for små og store prosjekter innen IT, logistikk, organisasjonsutvikling og andre områder. Vi har også arbeidet mye med totalkvalitet og utvikling av kurs/opplæringstjenester.

Consensus Training holder kurs i prosjektstyring i samarbeid med Handelshøyskolen BI og andre høyskoler.  Her er en lenke til fornøyde deltakere på slike kurs.  I tillegg holder vi egne kurs,  eksempelvis  bedriftsinterne kurs i målrettet prosjektstyring, og i tilrettelegging og gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Consensus Training AS har opphavsrettighetene til MAP-IT konseptet, som består av verktøy og teknikker for kreativt arbeid i grupper.  En måte å målrette og strukturere arbeidet på.

Revisjon utføres av revisjonsselskapet Leif Langø AS.  Consensus Training AS har organisasjonsnummer NO 951 167 142 MVA.

Kontaktdetaljer:
  • Postadresse: Consensus Training AS, Væretrøa 23, 7055 Ranheim
  • Telefon: +47 90698006
  • Mail: tore.aalberg (krøllalfa) consensus-training.no