Om prosjektarbeid generelt

Historisk om prosjektarbeid

Det første sikre historiske eksempel på prosjektarbeid er muren rundt Jeriko.  Dette var en oppgave der mennesker hadde et tidsavgrenset samarbeid om et mål, med ressurser av forskjellige slag. Senere utgravninger har datert muren til omtrent 6.800 år før Kristus.

Josva’s bok forteller at byen Jeriko lå i veien for Israels folk i det forgjettede land.  De sendte inn spioner, og la planer sammen med herren.  Etter syv dagers beleiring falt muren, da Israels folk blåste i de syv larmbasunenene som herren hadde velsignet for dem.   Larmen fikk Jerikos innbyggere til å opplyde et så forferdelig skrik at muren falt i grus.  Alle i Jeriko ble slått i hjel, selv ufødte barn i sin mors liv, unntatt skjøgen som hadde tatt imot Israels spioner – og hennes slekt.  Alt som fantes i byen ble knust og ødelagt, unntatt sølv og gull som ble brukt i Arken.

Beklageligvis stemmer ikke tidsberegningene fra arkeologene helt med bibelhistorien, men det er uansett et bra og tidlig prosjekteksempel som tilfredsstiller de vanligste kriterier til prosjektarbeid.

Hva er prosjekter

«Et prosjekt er en arbeidsform hvor en temporær organisasjon er opprettet for å utføre en avgrenset oppgave». Et prosjekt har et mål, det er tidsavgrenset, det har ressurser av forskjellige slag og deltakere fra forskjellige områder i organisasjonen».

 

Det finnes følgende hovedklasser av prosjekter:  (*1)

 • Adhocratier – meget enkle prosjekter gjennomført uten spesiell organisering og metodikk.

 • Leveranseprosjekter – der oppgaven er entydig definert, eksempelvis anskaffelse og implementering av et datasystem i en organisasjon, eller levering av en større og sammensatt ordre til en kunde.

 • Investeringsprosjekter – der oppdragsgiver og kunde ikke er den samme, eksempelvis bygging av et kjøpesenter for videresalg.

 • Utviklingsprosjekter – der det er usikkert om objektmålet kan realiseres, eksempelvis utvikling av en ny datamaskin, utvikling av en ny bilmotor som går på tran.

En annen måte å inndele prosjekter på er: (*2)

 • Planleggings-, organiserings- eller annen utredningsvirksomhet – det vil si virksomhet som ut fra definerte behov og mål tar sikte på å fremstille «produkter» i form av for eksempel tekniske eller administrative systemer, organisasjonsstrukturer og ressursplaner.

 • Utførende prosjektvirksomhet – det vil si virksomhet hvor oppgaven består i å fremstille et spesifisert teknisk anlegg eller produkt.  Dette kan være å bygge en fabrikk eller en boreplattform, å gjennomføre et spesifisert installasjonsarbeide, eller å gjennomføre et opplæringsprogram.

 • Forsknings- og utviklingsprosjekter – det vil si virksomhet hvor oppgavene ut fra mer eller mindre spesifiserte målsettinger søkes oppfylt gjennom kunnskapssøking, nyskapning og forskjellige metoder for problemløsning.

(*1) Per Willy Hetland «Praktisk prosjektledelse, Teoretisk grunnlag GP-1» 1996.

(*2) Svein Arne Jessen «Mer effektivt prosjektarbeid» 1998.

Hvorfor er prosjektarbeid blitt så populært ?

Prosjektarbeid kan spores langt tilbake i historien. Vi har sikre spor for at byggeprosjekt ble realisert allerede 8000 f.Kr. Kanskje er prosjektarbeid og -ledelse blant verdens eldste profesjoner? Hvorfor denne «plutselige» interessen for et 10.000 år gammelt yrke? Hva er det som er så spennende med prosjektarbeid sammenlignet med alt annet arbeid?

 • Er det oppgavens natur, er det arbeidsformen – eller er det andre ting? 

 • Er prosjektledelse keiserens nye klær for ledelse?

 • Eller er det slik å forstå at prosjektledelse er en ny eller kanskje «uvanlig» form for ledelse?

Dette er alle eksempler på «eksistensielle» spørsmål som dere sikkert har reflektert over mang en gang. Noen omtaler dem som «filosofiske». Uansett så er de grunnleggende også i den forstand at de stiller spørsmål ved arbeidsformen i våre respektive organisasjoner. Prosjektledelse som arbeidsform «kortslutter» hierarkier og byråkratier i situasjoner hvor det er ønskelig å gjøre dette. På en måte slippes «markedskreftene til internt – på godt og vondt. På den ene siden oppnås effektive ressursdisponeringer, på den annen side må markedskreftene holdes innenfor en ønsket kontekst. Sagt noe mindre filosofisk så oppnås en kombinasjon av målrettethet og effektiv arbeidsutførelse.


Per Willy Hetland, Professor ved Handelshøyskolen BI

Norske lærebøker i prosjektarbeid

 • «Målrettet Prosjektstyring», Andersen, Grude, Haug, NKI-forlaget 1998, ISBN 82-562-4516-6
 • «Mer effektivt prosjektarbeid», Svein Arne Jessen, Tano Aschehoug 1998, ISBN 82-518-3666-2
 • «Prosjektadministrative metoder», Svein Arne Jessen, Universitetsforlaget 1997, ISBN 82-00-22850-9
 • «Praktisk prosjektledelse – Grunnlag», Per Willy Hetland, NFP 1994, ISBN-82-992575-3-0
 • «Praktisk prosjektledelse – Anvendelser», Per Willy Hetland, NFP 1994, ISBN-82-992575-3-0 

Disse bøkene kan for eksempel bestilles hos Bokkilden.

Engelske lærebøker i prosjektarbeid

 • «The Project Leaders Secret Handbook», Eddie Obeng 1994, ISBN 0-273-62221-8
 • «Leading your Team», Andrew Leigh and Michael Maynard 1995, ISBN 1-85788-101-X
 • «Make Things Happen», Steve Smith 1997, ISBN 0-7494-2484-2

Disse bøkene, og de som er nedenfor kan for eksempel bestilles hos Amazon.

Andre bøker i prosjektfaget

 • Advanced Project Management: A Structured Approach / by F.L. Harrison, ISBN: 0-470-21970-X.
 • The AMA Handbook of Project Management / by Paul C. Dinsmore, ISBN: 0-8144-0106-6.
 • Customer-Driven Project Management / by Bruce T. Barkley, ISBN: 0-07-003739-6.
 • Human Side of Project Management / by Ruth House — Addison-Wesley, 1988. ISBN: 0-201-12355-X.
 • Making Project Management Work / by Joseph Weiss and Robert Wysock, 1992. ISBN: 0-201-56316-9.
 • Managing for the Future: The 1990s & Beyond / by Peter F. Drucker, 1993. ISBN: 0-452-26984-9.
 • Managing People (Including Yourself) for Project Success / by Gordon L. Culp and R. Anne Smith.
 • Managing the Non-Profit Organization: Principles & Practices / by Peter F. Drucker. ISBN: 0-88730-601-2.
 • The Practice of Management / by Peter F. Drucker — Harper Business, 1993 ISBN: 0-88730-613-6.
 • Project Management by Dennis Lock, -Editor — 5th edition — Ashgate Pub Co, 1992.
 • Project Management Basics by R. Pat Webb — TAB Books, 1991. ISBN: 0-8306-2502-X.
 • Project Management Demystified: Today’s Tools & Techniques / by G. Reiss — Van Nostrand Reinhold, 1992.
 • The Project Manager’s Survival Guide: The Handbook for Real-World / by Donald Penner, ISBN: 0-935470-72-7.
 • Successful Project Management / by Milton D. Rosenau, Jr, Van Nostrand Reinhold, ISBN: 0-442-00655-1.

Typiske fallgruver ved prosjektarbeid

 • Prosjektet passer ikke inn i bedriftens øvrige planer, uklare konsekvenser av å starte prosjektet.
 • Manglende fundament, prosjektet har ikke forankring hos ledelsen, spesielt ikke mellomledere.
 • Prosjektet taper konkurranse om ressursene, nøkkelpersoner blir prioritert til andre ting, høstsalg, kundepågang etc.
 • Prosjektet mangler myndighet, linjeorganisasjonen gir blaffen i resultater som prosjektet kommer med.
 • Prosjektet blir mye «tyngre» enn planlagt, drukner og dør fordi alle mister interessen.
 • Langsiktig arbeid (prosjektet) taper i konkurranse med kortsiktige oppgaver.