Kurs i medarbeidersamtaler

Vi tilbyr å gjennomføre kurs i gjennomføring av medarbeidersamtaler henhold til nedenforstående målsetning og program.

 • Inkludert er reise innen Osloområdet eller Trondheimsområdet, kursmateriell, formøte for å diskutere spesielle forutsetninger, tilpasning av programmet og tilrettelegging av skjema og prosedyrer.
 • Kurset er basert på halvparten teori og bakgrunn – og halvparten praktisk øving under veiledning.
 • Kurset kan gjennomføres internt i bedriften eller på hotell/konferansesenter.  Kostnader til dette er ikke inkludert.  Vi kan være behjelpelig med å finne egnede lokaler.
 • Kursprogrammet nedenfor er bygget opp over en dag – men kan også splittes opp i to eller tre ettermiddager om det er ønskelig.  Vi anbefaler likevel dagtid med opplagte medarbeidere, og gjerne at kurset holdes et annet sted enn bedriftens lokaler for å unngå forstyrrelser.
 • Deltakerne får kopier av alt bakgrunnsmateriell, samt kursbevis som gjenspeiler målsettingen med kurset.
 • Kurset koster Kr. 26.900,-.

Hensikten med kurset er som følger:

 • Å etablere et opplegg for medarbeidersamtaler som virker hensiktsmessig og som tilfredsstiller lovpålagte krav, herunder etablere et standardskjema og en gjennomføringsplan som passer for bedriften.
 • Å øve deltakerne i gjennomføring av medarbeidersamtaler, slik at de er i stand til å gjennomføre hensiktsmessige medarbeidersamtaler med sitt personell.

 Kursopplegg og innhold:

 • Medarbeidersamtalen, bakgrunn, hensikt og opplegg.  
 • Bakgrunnsteori omkring motivasjon og læring. 
 • Erfaringer fra andre bedrifter, eksempler.  
 • Lovmessige pålegg, HMS/IK. 
 • Kompetansekartlegging.                                                                                                              
 • Praktisk øving i gjennomføring av medarbeidersamtaler.
 • Oppsummering av teoribakgrunn.
 • Tilrettelegging av skjema og prosedyrer for videre bruk bedriften.