Referanser

Tore Aalberg har gjennom flere år gjennomført kurs i prosjektledelse for Agder Energi AS (2009-2012), i samarbeid med NTNU og frittstående. I forbindelse med dette har han også bistått i arbeid med utvikling av prosjekt som arbeidsform i selskapet. For referanse eller uttalelse om dette oppdraget kan Akademisjef Knut Owing, knut.owing@ae.no, telefon +47 918 87 116, kontaktes. Alternativt kan Professor Nils Olsson, nils.olsson@ntnu.no, telefon +47 97713628, kontaktes.

Tore Aalberg har siden 1999 undervist på forskjellige kurs i prosjektledelse og prosjektarbeid, på bachelor- og masternivå ved Handelshøyskolen BI. For referanse eller uttalelse om dette oppdraget kan leder for BI Nettstudier Kristin Dahl, kristin.dahl@bi.no, telefon +47 464 10 160, kontaktes. Alternativt kan Professor Erling S. Andersen, erling.s.andersen@bi.no, telefon +47 464 10 702, kontaktes.

Tore Aalberg har hatt flere kurs i prosjektledelse, og bistått i arbeidet med å lage system og interne rutiner for prosjektarbeid i Standard Online (2009-2010). For referanse eller uttalelse om dette oppdraget kan administrerende direktør Agnes Beathe Steen Fosse, asf@standard.no, telefon +47 678 38 709, kontaktes.