Eksamensinnspurt og oppgaveinnlevering på BI

De fleste kurs og programmer nærmer seg innspurt, mange skal levere sine oppgaver neste uke eller uken etter, og mange skal opp til eksamen på samme tid. Jeg ønsker alle mine studenter og kursdeltakere lykke til i sin sjebnestund.

Tre siste eksamensråd og ett oppgaveråd:

  • Ikke kladd, eller kladd på innleveringspapir.
  • Ikke snuble i oppgaveteksten, les nøyyyye.
  • Ikke bruk all tiden på det stoffet du ikke kan eller de oppgavene du ikke greier å løse.
  • Bacheloroppgaven; konklusjonen må starte med en repetisjon av problemstillingen, og besvare denne «to the point».

🙂 Tore.